AGRO Vertimec 1,8 SC 12ml

AGRO Vertimec 1,8 SC 12ml

AGRO Vertimec 1,8 EC je přípravek působící jako kontaktní a požerový jed. Je vysoce účinný na vrtalky a svilušky na okurkách, paprikách a rajčatech. Účinkuje také na meru na hrušních.


H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


  • účinná látka: poly (arylfenylether fosfát)
  • ochranná lhůta: 3 dny (28 dní u hrušní)
  • 12 ml přípravku stačí k přípravě cca 2,5 – 15 l aplikační kapaliny
  • součásti balení je odměrka pro snadné dávkování
  • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

INSEKTICID je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.


Složení: Použití v měsících: duben - září. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Kód produktu: ZP00260

122,00 Kč122
Skladem > 10 ks
Koupit Dotaz

Mohlo by Vás zajímat

Bopon lesk - 250 ml sprej
Bopon lesk - 250 ml sprej
93,00 Kč
Skladem 10  ks
Bros - lepové desky do skleníku 10 ks
Bros - lepové desky do skleníku 10 ks
149,00 Kč
Skladem 4  bal
Americké padlí STOP - 10 ml
Americké padlí STOP - 10 ml
98,00 Kč
Skladem > 10  ks
Strupovitost a padlí jádrovin STOP - 3 x 8 g
Strupovitost a padlí jádrovin STOP - 3 x 8 g
209,00 Kč
Skladem > 10  ks