AGRO Vertimec 1,8 SC 12ml

AGRO Vertimec 1,8 SC 12ml

AGRO Vertimec 1,8 EC je přípravek působící jako kontaktní a požerový jed. Je vysoce účinný na vrtalky a svilušky na okurkách, paprikách a rajčatech. Účinkuje také na meru na hrušních.


H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


  • účinná látka: poly (arylfenylether fosfát)
  • ochranná lhůta: 3 dny (28 dní u hrušní)
  • 12 ml přípravku stačí k přípravě cca 2,5 – 15 l aplikační kapaliny
  • součásti balení je odměrka pro snadné dávkování
  • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

INSEKTICID je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.


Složení: Použití v měsících: duben - září. Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Kód produktu: ZP00260

122,00 Kč122
Skladem > 10 ks
Koupit Dotaz

Mohlo by Vás zajímat

Lignohumát Profík - 1 l (koncentrace 6%)
Lignohumát Profík - 1 l (koncentrace 6%)
166,00 Kč
Skladem 3  ks
Stopset desky - 10x25 žluté (5 ks)
Stopset desky - 10x25 žluté (5 ks)
Cena na dotaz
Na objednávku
Sencor Liquid SC600 - 100 ml BG
Sencor Liquid SC600 - 100 ml BG
Cena na dotaz
Na objednávku
Zdravá zahrada - Lep na lezoucí hmyz 135 g + 5 g
Zdravá zahrada - Lep na lezoucí hmyz 135 g + 5 g
82,00 Kč
Skladem 1  ks